Informatie voor
Partners

Wat is het doel van het onderzoek?

Om de patiënt met prostaatkanker en zijn partner bij de beslissing te ondersteunen is in VUmc een keuzehulp ontwikkeld die alle behandelingen voor prostaatkanker bevat. Deze bestaat uit twee onderdelen, met daarbij een algemene toelichting en een begrippenlijst om de lastige termen toe te lichten:

•       Een onderdeel dat antwoord geeft op de vraag: Hoe kan mijn prostaatkanker behandeld worden?

•       Een onderdeel dat antwoord geeft op de vraag: Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen verschillende behandelingen van mijn prostaatkanker?

De keuzehulp is gezamenlijk ontwikkeld met patiënten met prostaatkanker en hun partners (van de Prostaatkanker Stichting (PKS) en de Stichting Blue Ribbon) en met zorgprofessionals van de afdelingen Urologie en Radiotherapie van VUmc en AMC.

We willen de samenhang in kaart brengen tussen de kwaliteit van leven en de keuze die uw partner en u gemaakt hebben voor een behandeling voor prostaakanker. Dit inzicht zal hopelijk leiden tot een betere ondersteuning bij de diagnose en nazorg van patiënten met prostaatkanker.

In dit onderzoek willen we ook inzicht krijgen in de kwaliteit van leven van u als partner van de patiënt. Daarom willen we u vragen of u als partner ook mee wilt werken aan dit onderzoek.

Prostaatkanker Keuzehulp

VUmc, Afdeling Urologie 4F
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam